• /¸ka:bənai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đốt thành than
  (kỹ thuật) sự cacbon hoá, sự pha cacbon; sự thấm cacbon
  Sự phết than (để làm giấy than)

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự hóa than

  Kỹ thuật chung

  cacbon hóa
  carbonization index
  chỉ số cacbon hóa
  flash carbonization
  cacbon hóa bằng lửa
  high-temperature carbonization
  cacbon hóa nhiệt độ cao
  low-temperature carbonization
  quá trình cacbon hóa ở nhiệt độ thấp
  cốc hóa
  đốt thành than
  sự cacbon hóa
  sự cốc hóa
  sự luyện cốc
  sự thấm cacbon
  than hóa

  Kinh tế

  sự cacbonat hóa

  Địa chất

  sự cacbon hóa, sự pha cacbon, sự thấm cacbon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X