• /´kærət/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây cà rốt; củ cà rốt
  củ rốt
  ( số nhiều) (từ lóng) tóc đỏ hoe; người tóc đỏ hoe

  Chuyên ngành

  Y học

  cây cà rốt

  Kinh tế

  cây cà rốt
  củ cà rốt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  enticement , plant , reward , root , top

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X