• /´ka:tidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuyên chở bằng xe bò, sự chuyên chở bằng xe ngựa
  Cước chuyên chở bằng xe bò, cước chuyên chở bằng xe ngựa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự chuyên chở
  sự vận chuyển

  Kinh tế

  cước xe tải
  cartage note
  phiếu cước xe tải
  sự chuyên chở bằng xe bò
  sự chuyên chở bằng xe hàng (xe tải)
  trở xe tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X