• (đổi hướng từ Carvings)
  /'kɑ:viη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghệ thuật khắc, nghệ thuật tạc, nghệ thuật chạm
  Sự lạng thịt

  Xây dựng

  đề ren

  Kỹ thuật chung

  bào mòn
  chạm
  carving chisel
  cái đục chạm (đá)
  carving knife
  dao dùng để chạm trổ
  carving work
  công tác chạm
  chạm trổ
  carving knife
  dao dùng để chạm trổ
  khắc
  stone carving
  sự khắc đá
  stone carving
  sự khắc trên đá
  nghệ thuật điêu khắc
  sự chạm
  sự khắc
  stone carving
  sự khắc đá
  stone carving
  sự khắc trên đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X