• /´tʃizəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ) nhà phẩu thuật

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cái đục, đục, chạm, trổ

  Cơ khí & công trình

  trở

  Vật lý

  thanh bẩy

  Xây dựng

  cắt phoi

  Kỹ thuật chung

  cái chàng
  large-bladed chisel
  cái chàng (để đục lỗ)
  wood chisel
  cái chàng gỗ
  chạm
  anvil chisel
  cái đục chạm
  carving chisel
  cái đục chạm (đá)
  Chisel, Hot cutting
  chạm cắt nóng
  rail chisel
  chạm cắt nóng
  chạm trổ
  dao khắc
  engraver's chisel
  dao khắc gỗ
  đầu choòng
  đẽo
  đục
  đục lỗ mộng
  firmer chisel
  cái đục lỗ mộng
  mortice chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  mortise chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  mortise chisel
  cái đục lỗ mộng
  ripping chisel
  cái đục lỗ mộng
  lưỡi xới
  mũi khoan đập
  mũi khoan
  boring chisel
  mũi khoan xoay
  chisel edge
  lưỡi ngang (mũi khoan xoắn)
  thải

  Kinh tế

  bột
  chạm trổ
  đục
  sự cắt
  sự đục

  Địa chất

  cái đục, choòng khoan, mũi choòng, mũi khoan đập

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  adze , blade , edge , gouge , knife

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X