• /´ka:stə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con hải ly
  Hương hải ly (dùng làm thuốc hay dầu thơm)
  (từ lóng) cái mũ
  Bình đựng muối tiêu, giấm ớt (ở bàn ăn) ( (cũng) caster)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bánh xe răng xích

  Hóa học & vật liệu

  thầu dầu
  castor oil
  dầu thầu dầu
  sulfonated castor oil
  dầu thầu dầu sunfonat hóa
  sulphonated castor oil
  dầu thầu dầu sunfonat hóa

  Xây dựng

  con lăn vận chuyển

  Kỹ thuật chung

  bánh đai
  bánh lái
  con lăn
  puli
  trục lăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X