• /ɔɪl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dầu
  mineral oil
  dầu khoáng
  vegetable oil
  dầu thực vật
  ( số nhiều) tranh sơn dầu
  (thông tục) sự nịnh nọt, sự phỉnh nịnh
  to burn the midnight oil
  thức khuya học tập (làm việc)
  to pour oil upon troubled water

  Xem pour

  to pour (throw) oil on the flames
  lửa cháy đổ dầu thêm
  to smell of oil
  chứng tỏ làm việc chăm chỉ, thức khuya dậy sớm
  to strike oil

  Xem strike

  oil and vinegar
  nước và lửa; mặt trăng mặt trời; chó và mèo

  Ngoại động từ

  Tra dầu, bôi dầu, lau dầu
  Thấm dầu, ngấm dầu
  oiled sardines
  cá hộp dầu
  Biến thành dầu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đút lót, hối lộ

  Nội động từ

  Biến thành dầu
  to oil someone's palm
  mua chuộc ai, hối lộ ai
  to oil one's tongue
  nịnh hót, tán khéo
  to oil the wheels
  (nghĩa bóng) đút lót, hối lộ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hắc ín

  Cơ - Điện tử

  Dầu, dầu mỏ, (v) bôi trơn, tra dầu

  Toán & tin

  dầu mỡ sơn dầu

  Kỹ thuật chung

  dầu

  Giải thích EN: A general term for any of a wide variety of greasy, viscous, combustible substances that are liquid at room temperature or when slightly warmed and insoluble in water; such substances may be derived from animal, vegetable, or mineral sources.  .

  Giải thích VN: Từ dùng chung cho các chất dễ cháy, nhớt, và nhờn, có dạng lòng ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ cao hơn không đáng kể và không tan trong nước, những chất này có thể láy từ động thực vật hoặc các nguồn khoáng vật.

  dầu hỏa
  dầu khoáng
  dầu mỡ
  dầu thực vật
  nhớt
  sơn dầu
  tra dầu

  Kinh tế

  bôi trơn
  chế biến dầu
  dầu
  dầu mỏ
  điều chế dầu
  đút lót
  hối lộ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  dry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X