• /´kætʃi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ
  Dễ nhớ, dễ thuộc (bài hát...)
  Đánh lừa, cho vào bẫy, quỷ quyệt
  a catchy question
  câu hỏi để cho vào bẫy, câu hỏi quỷ quyệt
  Từng hồi, từng cơn (gió)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  boring , dull , ignorable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X