• /´bɔ:riη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khoan, sự đào
  Lỗ khoan
  ( số nhiều) phoi khoan

  Tính từ

  Nhạt nhẽo, tẻ nhạt
  a boring occupation
  một công việc tẻ nhạt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  phôi khoan

  Xây dựng

  sự khoan đào

  Kỹ thuật chung

  công tác khoan
  khoan
  auger boring
  sự khoan (bằng) guồng xoắn
  bar boring
  đầu khoan
  boring and milling machine
  máy khoan phay
  boring apparatus
  thiết bị khoan
  boring bar
  cân khoan
  boring bar
  mũi khoan
  boring bar
  trục khoan
  boring bench
  bàn khoan
  boring bit
  choòng khoan
  boring bit
  mũi khoan
  boring blade
  lưỡi khoan
  boring book
  nhật ký khoan
  boring by percussing with rods
  sự khoan đập cần
  boring by percussion
  sự khoan đạp
  boring by percussion with rope
  khoan đập bằng cáp
  boring by shot drills
  sự khoan bằng mũi khoan bi
  boring by shot-drills
  khoan bằng bi
  boring chisel
  mũi khoan xoay
  boring contractor
  nhà thầu khoan
  boring equipment
  thiết bị khoan
  boring facing-and-milling machine
  máy khoan ngang
  boring frame
  khung khoan
  boring journal
  nhật ký khoan
  boring machine
  máy khoan ngang
  boring machine
  máy khoan
  boring machine, drilling machine, driller
  máy khoan
  boring mast
  trụ khoan
  boring master
  kíp trưởng khoan
  boring method
  phương pháp khoan
  boring nozzle
  đầu ống (để) khoan
  boring nozzle
  vòi phun (để) khoan
  boring of hole
  sự khoan lỗ
  boring percussion with rods
  khoan đập bằng cần
  boring pipe
  ống chèn lỗ khoan
  boring pipe box
  hộp ống khoan
  boring plan
  mặt bằng khoan
  boring plan
  sơ đồ khoan
  boring pump
  máy bơm khoan dò
  boring rig
  dàn khoan
  boring rig
  máy khoan
  boring rig
  tháp khoan
  boring rod
  cần khoan
  boring rod joint
  bộ phận nối cần khoan
  boring rod joint
  khớp cần khoan
  boring sample
  mẫu nối khoan
  boring site
  điểm khoan
  boring site
  vị trí khoan
  boring sleeve
  ống bọc khoan
  boring spindle
  trục khoan
  boring spindle
  trục máy khoan
  boring tool
  dụng cụ khoan
  boring tower
  chòi khoan
  boring unit
  tổ máy khoan
  boring with bit
  sự khoan bằng choòng
  boring-and-mortising machine
  máy khoan và xọc
  box-hole-boring machine
  máy khoan đầu dập
  coordinate boring and drilling machine
  máy khoan và doa tọa độ
  crane boring machine
  máy trục khoan
  deep-hole boring
  sự khoan lỗ sâu
  deep-hole boring
  sự khoan sâu
  depth of boring
  độ sâu khoan
  directional boring machine
  máy khoan định hướng
  earth boring bit
  mũ khoan đất
  exploration boring
  khoan tìm kiếm
  free fall boring
  khoản rơi tự do
  horizontal boring and machine
  máy khoan ngang
  horizontal boring machine
  máy khoan ngang
  jig boring
  sự khoan có bạc dẫn
  jig boring machine
  máy khoan lấy dấu
  jig boring tool
  mũi khoan có bạc dẫn
  jig-boring machine
  máy khoan lỗ chính xác
  jig-boring machine
  máy khoan tọa độ
  jumper boring bar
  choòng đập mũi khoan đập
  jumper boring bar
  mũi khoan dập
  knot-boring machine
  máy khoan sẹo gỗ
  large-hole boring
  sự khoan lỗ lớn
  methane-draining boring
  sự khoan thoát khí metan
  method of boring well unloading
  phương pháp tải bằng giếng khoan
  off-shore boring
  sự khoan ở ngoài khơi
  percussion boring
  khoan đập
  percussive rope boring
  sự khoan đập
  percussive rope boring
  sự khoan đập cán
  pilot boring
  sự khoan thí điểm
  pipe boring drill
  máy khoan kiểu ống
  plywood boring cutter
  mũi khoan phẳng
  prospecting by boring pit
  sự thăm dò bằng lỗ khoan
  rack boring machine
  máy khoan đá
  rail-boring machine
  máy khoan ray
  rock boring
  lỗ mìn để khoan đá
  rod boring
  sự khoan bằng cần
  rod boring
  sự khoan sâu
  roller boring
  sự khoan phay
  rope boring
  khoan cáp
  rotary and percussion boring
  sụ khoan kiểu xoay và va đập
  rotary boring
  khoan xoay
  rotary boring
  sự khoan kiểu xoay
  shaft boring
  sự khoan giếng
  shaft boring cementation process
  phương pháp ximăng hóa trục khoan
  shot boring
  khoan bằng bi
  shot boring
  khoan mớm
  single spindle boring machine
  máy khoan ngang một trục chính
  taper boring
  hố khoan hình nón
  test boring
  khoan thăm dò
  test boring
  khoan thử
  thermic boring
  khoan lỗ bằng nhiệt
  trial bore, exploratory boring
  lỗ khoan thăm dò
  trial boring
  lỗ khoan thử (thăm dò dầu khí)
  trial boring
  sự khoan lấy mẫu
  trial boring
  sự khoan thí nghiệm
  trial boring
  sự khoan thử
  tunnel-boring machine
  máy khoan đường hầm
  unproductive boring
  khoan không cho sản phẩm
  vertical boring machine
  máy khoan đứng
  vertical boring mill
  máy khoan đứng
  vertical wood-boring machine
  máy khoan đứng gia công gỗ
  wash boring
  phương pháp khoan có rửa lỗ (kỹ thuật khoan)
  wash boring
  sự khoan có rửa lỗ
  wash boring rig
  thiết bị khoan rửa
  wash-boring rig
  máy khoan rửa
  well boring
  khoan giếng
  well boring
  sự đào giếng (kỹ thuật khoan)
  well boring
  sự khoan giếng
  wheel tyre vertical boring and turning mill
  máy tiện và khoan đứng vành bánh xe
  wood boring machine
  máy khoan gỗ
  lỗ khoan
  boring pipe
  ống chèn lỗ khoan
  prospecting by boring pit
  sự thăm dò bằng lỗ khoan
  trial bore, exploratory boring
  lỗ khoan thăm dò
  trial boring
  lỗ khoan thử (thăm dò dầu khí)
  lỗ mìn
  giếng khoan
  method of boring well unloading
  phương pháp tải bằng giếng khoan
  mùn khoan
  sự khoan
  auger boring
  sự khoan (bằng) guồng xoắn
  boring by percussing with rods
  sự khoan đập cần
  boring by percussion
  sự khoan đạp
  boring by shot drills
  sự khoan bằng mũi khoan bi
  boring of hole
  sự khoan lỗ
  boring with bit
  sự khoan bằng choòng
  deep-hole boring
  sự khoan lỗ sâu
  deep-hole boring
  sự khoan sâu
  jig boring
  sự khoan có bạc dẫn
  large-hole boring
  sự khoan lỗ lớn
  methane-draining boring
  sự khoan thoát khí metan
  off-shore boring
  sự khoan ở ngoài khơi
  percussive rope boring
  sự khoan đập
  percussive rope boring
  sự khoan đập cán
  pilot boring
  sự khoan thí điểm
  rod boring
  sự khoan bằng cần
  rod boring
  sự khoan sâu
  roller boring
  sự khoan phay
  rotary and percussion boring
  sụ khoan kiểu xoay và va đập
  rotary boring
  sự khoan kiểu xoay
  shaft boring
  sự khoan giếng
  trial boring
  sự khoan lấy mẫu
  trial boring
  sự khoan thí nghiệm
  trial boring
  sự khoan thử
  wash boring
  sự khoan có rửa lỗ
  well boring
  sự khoan giếng
  sự tiện trong

  Địa chất

  sự khoan, lỗ mìn nhỏ, lỗ khoan lớn, lỗ khoan thăm dò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X