• /sent/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng xu (bằng 1 phần trăm đô la)
  red cent
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồng xu đồng
  I don't care a cent

  Xem care

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một trăm
  per cent
  phần trăm (%)

  Kỹ thuật chung

  một trăm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X