• /pə:/

  Thông dụng

  Giới từ

  Cho mỗi
  per annum
  mỗi năm, hằng năm
  per capita
  mỗi người
  60 pound per diem (day)
  60 pao mỗi ngày
  2 pound per person
  2 pao mỗi người
  45 revolutions per minute
  45 vòng cho một phút
  a shilling per man
  mỗi người một silinh
  Bởi, bằng, qua (phương tiện, công cụ)
  per steamer
  bằng tàu thuỷ
  per rail
  bằng xe lửa
  per post
  qua bưu điện
  Do (ai làm, gửi...), theo
  per Mr Smith
  do ông Xmít gửi
  per procurationem
  ( (viết tắt) của per proc; per pro; p. p) theo quyền được uỷ nhiệm; thừa lệnh
  per oneself
  do bản thân mình, tự bản thân mình
  settlement per contra
  sự giải quyết trái ngược lại
  as per usual
  theo thường lệ, như thói quen


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  preposition
  apiece , by , each , for , through , to , via

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X