• Kỹ thuật chung

  bộ điều hợp kênh
  channel-to-channel adapter (CTCA)
  bộ điều hợp kênh nối kênh
  CTCA (ChannelTo Channel Adapter)
  bộ điều hợp kênh đến kênh
  CTCA (channel-to-channel adapter)
  bộ điều hợp kênh nối kênh
  Optical Channel Adapter
  bộ điều hợp kênh quang học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X