• /'ɔptikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự nhìn, (thuộc) thị giác
  (thuộc) quang học

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc quang học, thịgiác

  Kỹ thuật chung

  quang học
  aberration of an optical system
  quang sai của hệ quang học
  High Resolution Optical Instrument (HROI)
  máy đo quang học có độ phân giải cao
  internal optical density
  mật độ quang học bên trong
  Large Optical Cavity Laser
  laze có hốc quang học lớn
  Marine Optical Buoy (MOBY)
  Phao tiêu quang học Hàng hải
  Microwave Optical Feeders (MOF)
  dây fidơ quang học vi ba
  National Optical Astronomy observatory (NOAO)
  đài quan sát thiên văn quang học quốc gia
  Near-Field Scanning Optical Microscopy (NSOM)
  kỹ thuật kính hiển vi quang học quét cận trường
  NSOM (scanningnear field optical)
  quang học quét trường gần
  OCR (opticalcharacter recognition
  nhận dạng ký tự quang học
  OMR (opticalmark reading)
  sự đọc dấu hiệu quang học
  OMR (opticalmark recognition)
  nhận dạng dấu hiệu quang học
  optical absorption
  sự hấp thụ quang học
  optical activity
  hoạt động quang học
  optical activity
  hoạt tính quang học
  optical activity
  tính quang học
  optical amplifier
  khuếch đại quang học
  optical angle tester
  thước đo góc quang học
  optical antenna
  dây trời quang học
  optical antenna
  ăng ten quang học
  optical axis
  trục quang học
  optical bench
  bàn quang (học)
  optical bench
  bàn quang học
  optical bench
  giá quang (học)
  optical branch
  nhánh quang (học)
  Optical Carrier (SONET) (OC)
  Hệ chuyển tải quang (học) (SONET)
  optical center
  điểm quang học
  Optical Channel Adapter
  bộ điều hợp kênh quang học
  optical character
  ký tự quang học
  optical character
  đặc tính quang (học)
  optical character reader (OCR)
  máy đọc ký tự quang học (OCR)
  Optical Character Reader/Recognition (OCR)
  Bộ đọc/Nhận biết ký tự quang học
  optical character recognition (OCR)
  nhận dạng ký tự quang học (OCR)
  optical check
  kiểm tra quang học
  optical communication
  truyền thông quang học
  optical comparator
  máy so mẫu quang học
  optical computer
  máy tính quang học
  optical connection
  sự nối quang học
  optical density
  mật độ quang học
  optical disk
  đĩa quang học
  optical distance
  độ dài quang học
  optical double (star)
  sao đôi quang học
  optical flare
  ký sinh quang học
  optical flare
  vết sáng quang học
  optical flat
  độ phẳng quang học
  optical flat
  mặt phẳng quang học
  Optical Fourier Transform (OFT)
  Biến đổi Furiê quang học
  optical gauge
  đồng hồ đo bằng quang học
  optical glass
  kính quang học
  optical holography
  phép toàn ảnh quang học
  optical illusion
  ảo ảnh quang học
  optical image
  ảnh quang (học)
  optical image
  ảnh quang học
  optical index
  chỉ số quang học
  optical input power
  công suất vào quang học
  optical instrument
  công cụ quang học
  optical instrument
  dụng cụ quang học
  optical interface
  giao diện quang học
  optical isomer
  chất đồng phân quang học
  optical lantern
  máy chiếu quang học
  Optical Line Scanner (OLS)
  bộ quét dòng quang học
  Optical Mark Reader (OMR)
  máy đọc điểm quang học-OMR
  optical mark reading
  đọc từng điểm quang học
  optical maser
  maser quang (học)
  optical maser
  maze quang (học)
  optical mask
  mặt nạ quang (học)
  optical materials
  vật liệu quang (học)
  optical measurement of distance
  việc đo khoảng cách bằng quang học
  optical measuring instrument
  dụng cụ đo quang học
  optical method
  phương pháp quang học
  optical method of reproduction
  phương pháp sao chụp quang học
  optical modulator
  bộ biến điệu quang học
  Optical Multichannel Analyser (OMA)
  bộ phân tách đa kênh quang học
  optical phase conjugation
  liên hợp pha quang (học)
  optical plastics
  chất dẻo quang học
  optical prism
  lăng kính quang (học)
  optical projection
  phép chiếu quang học
  optical pumping
  bơm quang (học)
  optical pyrometer
  hỏa kế quang học
  optical quantities
  đại lượng quang học
  optical radiation
  bức xạ quang học
  optical range finder
  máy định tầm quang học
  optical read-out
  phép đọc quang học
  optical reader
  bộ đọc quang học
  optical receiver
  bộ nhận quang học
  optical receiver
  máy thu quang học
  optical recording
  phép ghi quang học
  optical rectifier
  bộ chỉnh lưu quang (học)
  optical rectifier
  thiết bị tách sóng quang (học)
  optical reference plane
  mặt phẳng tham chiếu quang học
  optical reflectometer
  phản xạ kế quang học
  optical rotatory dispersion
  tán sắc quay quang học
  optical sag
  độ cong kiểu quang học
  optical sag
  độ cong quang học
  optical scanner
  bộ quét quang học
  optical scanner
  máy quét quang học
  optical scanning
  quét quang học
  optical sight
  kính ngắm quang học
  optical sight
  máy ngắm quang học
  optical storage
  bộ lưu trữ quang học
  optical storage mechanism
  cơ chế nhớ quang (học)
  optical surface
  mặt quang (học)
  optical system
  hệ quang học
  optical telescope
  kính viễn vọng quang học
  optical theodolite
  máy kính vĩ quang học
  optical thickness
  độ dày quang học
  optical tool
  dụng cụ quang học
  optical transmission
  sự truyền dẫn quang học
  optical-flat
  phẳng quang học
  Organic/Optical Photoconductor (OPC)
  chất quang dẫn hữu cơ/quang học
  Scanning Near Field Optical Microscope (SNOM)
  kính hiển vi quang học quét cận trường
  scanning near-field optical microscopy (NSOM, SNOM)
  hiển vi quang học quét trường gần
  Theoretical Atomic, Molecular, and Optical Physics Community (TAMOC)
  Cộng đồng các nhà vật lý lý thuyết về Quang học, Phân tử và Nguyên tử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  optic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X