• /´tʃænəliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống kênh
  Sự tạo lòng dòng chảy
  Sự mở kênh
  Sự xoi rãnh

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sự truyền kênh theo

  Kỹ thuật chung

  sự đào kênh

  Kinh tế

  hệ thống kênh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X