• /tʃekaut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thanh toán tiền khách sạn
  Quầy thu tiền
  checkout counter
  Quầy thanh toán tại siêu thị

  Điện tử & viễn thông

  sự phát hiện lỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X