• /´tʃek¸pɔint/

  Toán & tin

  kiểm tra điểm

  Giải thích VN: Là quá trình dừng hệ thống tại một thời điểm nào đó để xác định trạng thái môi trường của hệ thống.

  đặt điểm kiểm tra
  tạo điểm kiểm tra

  Kinh tế

  điểm trọng yếu thỏa thuận (quảng cáo)
  trạm kiểm soát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X