• /´klɔ:raid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) clorua
  chloride of lime
  vôi clorua

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  clorit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X