• /laim/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) chanh lá cam
  Màu vàng chanh
  (thực vật học) (như) linden
  Nhựa bẫy chim
  Vôi

  Ngoại động từ

  Bẫy chim bằng nhựa
  Bón vôi, rắc vôi
  Nhúng vào nước vôi, ngâm vào nước vôi

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vôi, đá vôi

  Giải thích EN: 1. the chemical substance calcium oxide, CaO, a solid in the form of white to grayish pebbles, produced by heating crushed limestone to a temperature of about 900°C. It is one of the most commonly produced materials, and is widely used in building, agriculture, and metal refining, and in water and waste treatment.the chemical substance calcium oxide, CaO, a solid in the form of white to grayish pebbles, produced by heating crushed limestone to a temperature of about 900°C. It is one of the most commonly produced materials, and is widely used in building, agriculture, and metal refining, and in water and waste treatment. 2. produced from or containing lime. Thus, lime glass, lime mortar, lime putty, and so on.produced from or containing lime. Thus, lime glass, lime mortar, lime putty, and so on. Giải thích VN: 1. hợp chất hóa học canxi oxit, CaO, dạng cuội rắn có màu từ trắng tới nâu, được sản xuất bằng cách nung đá vôi nghiền đến nhiệt độ khoảng 900°C. Nó là một trong những vật liệu sản xuất thông dụng nhất, và được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nông nghiệp, và tinh chế kim loại, và trong xử lý nước và rác thải.2. sản xuất từ hoặc chứa vôi. Như, thủy tinh vôi, vữa vôi, vữa trát không cát, và nhiều nữa.

  Toán & tin

  vàng chanh

  Xây dựng

  đá vôi bitum
  vôi xanh

  Kỹ thuật chung

  chanh cốm
  keo
  đá vôi
  gỗ bồ đề
  quét vôi
  lime brush
  chổi quét vôi
  lime whitewash
  sự quét vôi trắng
  vôi
  vôi (khoáng vật)

  Kinh tế

  chanh cốm
  chanh lá cam
  sữa vôi
  tinh dầu
  vôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X