• /tʃɒps/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàm (động vật)
  Mép
  The dog licked his chops.
  con chó liếm mép
  Miệng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X