• /dɔg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chó
  Chó săn
  Chó đực; chó sói đực ( (cũng) dog wolf); cáo đực ( (cũng) dog fox)
  Kẻ đê tiện, kẻ đáng khinh, đồ chó má; kẻ cắn cẩu cục cằn
  Gã, thằng cha
  a sly dog
  thằng cha ma giáo, thằng cha ranh ma
  Greater Dog
  (thiên văn học) chòm sao Đại-thiên-lang
  Lesser Dog
  chòm sao Tiểu-thiên-lang
  ( số nhiều) vỉ lò ở lò sưởi ( (cũng) fire dogs)
  (kỹ thuật) móng kìm, cặp, móc ngoạm, gàu ngoạm
  Mống bão ở chân trời ( (cũng) sea dog)
  (như) dogfish

  Ngoại động từ

  Theo nhùng nhằng, theo sát gót, bám sát (ai)
  to dog someone's footsteps
  bám sát ai
  (kỹ thuật) kẹp bằng kìm, cặp bằng móc ngoạm

  Cấu trúc từ

  Every dog is valiant at his own door
  Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
  to be a dog in the manger
  như chó già giữ xương; ích kỷ, không muốn ai dùng đến cái gì mình không cần đến
  to die like a dog
  Chết khổ sở, chết nhục nhã, chết như một con chó
  dog and war
  những sự tàn phá giết chóc của chiến tranh
  every dog has his day
  ai rồi cũng có lúc gặp vận; không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
  to give a dog an ill name and hang him
  muốn giết chó thì bảo là chó dại; không ưa thì dưa có giòi
  to go to the dogs
  thất cơ lỡ vận, khánh kiệt, xuống dốc (nghĩa bóng)
  to help a lame dog over stile
  giúp đỡ ai trong cơn hoạn nạn
  to lead a dog's life
  sống một cuộc đời khổ như chó
  to lead someone a dog's life
  bắt ai sống một cuộc đời khổ cực
  let sleeping dogs lie
  (tục ngữ) đừng gợi lại những chuyện không hay trong quá khứ; đừng bới cứt ra mà ngửi
  love me, love my dog
  yêu ai yêu cả đường đi lối về
  not even a dog's chance
  không có chút may mắn nào
  not to have a word to throw at the dog
  lầm lì không mở miệng nói nửa lời; kiêu kỳ không thèm mở miệng nói nửa lời
  to put on dog
  (thông tục) làm bộ làm tịch, làm ra vẻ ta đây, làm ra vẻ ta đây quan trọng
  if you lie down with dogs you'll get up with fleas
  gần mực thì đen
  to throw to the dogs
  vứt bỏ đi, quẳng đi (cho chó)
  a dog's breakfast/dinner
  tình trạng hỗn độn tạp nhạp
  to be dressed like a dog's dinner
  ăn mặc diêm dúa, loè loẹt
  the tail wagging the dog
  cái nhỏ lại quyết định tình hình của cái bao quát
  to teach an old dog new tricks
  tre già khó uốn (không dễ gì thuyết phục được người già)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bánh cóc
  cái đục đá
  cái móc
  chốt
  cữ chặn
  kìm
  đinh đỉa
  giá đỡ
  móc
  tấm ép
  vấu
  vấu hãm
  vấu tỳ
  vòng móc

  Kinh tế

  ô con chó

  Giải thích VN: Mô tả những sản phẩm được giữ lại trong sản xuất vì lý do tình cảm, nhưng sự giữ lại không được biện minh bằng sự đóng góp cho khả năng sinh lợi.

  Địa chất

  cái kẹp, cắi gắp, cựa, móng, cá, chốt, lẫy, cò

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bitch , bowwow , cur , doggy , fido , flea bag , hound , man’s best friend , mongrel , mutt , pooch , pup , puppy , stray , tail-wagger , tyke , (female) bitch , (young) pup , canine , caninity , fice , kennel , pack , slut , tike , whelp , whippet

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X