• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  sẵn sàng để truyền
  clear To send signal (CTS)
  tín hiệu sẵn sàng để truyền
  CTS clear to send signal
  tín hiệu (báo) sẵn sàng để truyền
  thông
  clear To send signal (CTS)
  tín hiệu thông (có thể truyền)
  CTS clear to send signal
  tín hiệu thông (có thể truyền)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X