• Kinh tế

  phòng bù trừ (giữa các ngân hàng)
  phòng thanh toán bù trừ (của ngân hàng Luân Đôn)
  phòng thanh tra thanh toán bù trừ
  quầy thanh toán (của sở giao dịch chứng khoán)
  sở giao hoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X