• /´kliənis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trong trẻo (nước, không khí...)
  Sự rõ ràng, sự sáng tỏ
  Sự thông suốt, tình trạng không có gì cản trở (đường sá...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  độ rõ (ảnh)

  Kỹ thuật chung

  độ trong (nước)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X