• /dis´tiηktnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính riêng biệt
  Tính rõ ràng, tính rành mạch, tính minh bạch, tính rõ rệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X