• /klu:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộn chỉ
  Đầu mối, manh mối
  there is no clew to solve the mystery
  không có manh mối gì để khám phá ra điều bí ẩn này
  (hàng hải) dây treo võng
  (hàng hải) góc buồm phía trước

  Ngoại động từ ( + .up)

  (hàng hải) cuốn (buồm)
  Cuộn lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X