• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng cửa (xí nghiệp)

  Toán & tin

  sự đóng hệ thống

  Kỹ thuật chung

  đóng cửa
  dừng
  disorderly closedown
  dừng ngoài dự kiến
  quick closedown
  sự dừng nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X