• /,kouə'lesns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự liền lại
  Sự hợp lại
  Sự liên kết, sự thống nhất, sự hợp nhất (đảng phái)
  (sinh vật học) sự chập; sự ráp dính

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kết tụ
  khối nóng chảy
  đông kết
  dòng nóng chảy
  sự kết dính
  sự kết tụ
  sự làm kết tụ
  sự nướng

  Kinh tế

  sự kết tụ
  sự liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X