• /kou´i:kwəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng hàng, ngang hàng (với ai)

  Danh từ

  Người bằng hàng, người ngang hàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X