• (đổi hướng từ Coexisting)
  /¸kouig´zist/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Chung sống, cùng tồn tại

  hình thái từ

  Ved: coexisted


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X