• /ˈkɒgnɪtɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liên quan đến nhận thức
  Dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm

  Kỹ thuật chung

  nhận thức
  cognitive map
  bản đồ nhận thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X