• /mæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản đồ
  Bản đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
  ản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh
  (từ lóng) mặt
  (vật lý) ánh xạ
  off the map
  (thông tục) không quan trọng
  (thông tục) lỗi thời
  on the map
  (thông tục) quan trọng có tiếng
  Nóng hổi, có tính chất thời sự (vấn đề...)

  Ngoại động từ

  Vẽ lên bản đồ
  Sắp xếp, sắp đặt, vạch ra
  to map out one's time
  sắp xếp thời gian
  to map out a strategy
  vạch ra một chiến lược

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xạ ảnh; bản đồ; bản phương án
  map into
  ánh xạ vào;
  map onto
  ánh xạ lên
  a map of the set A into B
  ánh xạ của tập hợp A vào B
  canonical map
  ánh xạ chính tắc
  classifying map
  ánh xạ phana loại
  conformal map
  ánh xạ bảo giác
  constant map
  ánh xạ không đổi
  contiguous map
  ánh xạ tiếp lên
  continuous map
  ánh xạ liên tục
  contous map
  phươgn án các đường nằm ngang
  equivariant map
  ánh xạ đẳng biến
  evaluation map
  ánh xạ định giá
  excission map
  ánh xạ cắt
  fibre map
  ánh xạ phân thớ, ánh xạ các không gian phân thớ
  geographic(al) map
  bản đồ địa lý
  identification map
  ánh xạ đồng nhất hoá
  inclusion map
  phép nhúng chìm, ánh xạ nhúng chìm
  inessentical map
  ánh xạ không cốt yếu
  interior map
  ánh xạ trong
  involutory map
  ánh xạ đối hợp
  light map
  ánh xạ chuẩn gián đoạn (khắp nơi có các điểm gián đoạn)
  lowering map
  anh xạ hạ thấp
  regular map
  ánh xạ chính quy
  shrinking map
  ánh xạ co rút
  simplicial map
  ánh xạ đơn hình
  tensor map
  ánh xạ tenxơ

  Kỹ thuật chung

  bản đồ

  Giải thích VN: Là sự biểu diễn trừu tượng những đặc trưng vật lý của một vùng trên bề mặt trái đất, hiển thị bằng đồ họa trên một mặt phẳng. Bản đồ được biểu diễn bởi các ký hiệu, biểu tượng và mối quan hệ không gian giữa các đặc điểm. Mỗi bản đồ thường nhấn mạnh, khái quát hóa một số đặc tính nào đó và bỏ qua một số đặc tính khác tùy theo mục đích thiết kế (chẳng hạn, đường xe lửa được đưa vào bản đồ giao thông, nhưng lại được bỏ qua trong bản đồ đường quốc lộ).

  bảng phân phối
  kế hoạch
  lập bản đồ
  lập kế hoạch
  ánh xạ

  Giải thích VN: Một sự miêu tả cách sắp xếp dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ.

  phiếu
  phương án

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X