• /´kouldnis/

  Thông dụng

  Số từ

  Sự lạnh, sự lạnh lẽo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ làm lạnh
  độ lạnh
  nhiệt độ thấp
  lạnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X