• /´kɔli¸meit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (vật lý) chuẩn trực

  Hình thái từ

  V-ed.collimated

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  chuẩn trực (các tia)

  Kỹ thuật chung

  ngắm máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X