• /kə´lounjə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nghĩa thực dân

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chính sách thực dân
  chủ nghĩa thực dân
  neo-colonialism
  chủ nghĩa thực dân mới
  new colonialism
  chủ nghĩa thực dân mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X