• /´kɔmbinətiv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Kết hợp, phối hợp; có khả năng kết hợp, có khuynh hướng kết hợp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X