• /kə´nektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để nối, để chắp
  (toán học); (sinh vật học) liên kết
  connective operation
  phép toán liên kết
  connective tissue
  mô liên kết
  (ngôn ngữ học) nối; liên hợp
  connective word
  từ nối
  connective morpheme
  hình vị, liên hợp
  connective conjunction
  liên từ liên hợp

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) từ nối (như) liên từ, giới từ, đại từ quan hệ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần tử kết nối
  phần tử nối kết

  Kỹ thuật chung

  liên kết
  connective tissue
  mô liên kết
  connective tissue disease
  bệnh mô liên kết
  mixed connective tissue disease
  bệnh mô liên kết tổng hợp
  nối

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X