• /kəm´peliη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Hấp dẫn, thuyết phục
  a compelling commentary
  bài bình luận hấp dẫn
  a compelling argument
  lý luận có sức thuyết phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X