• /´kɔmintəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài bình luận
  Lời chú thích, lời dẫn giải
  Bài tường thuật
  running commentary

  Xem running

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bài bình luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X