• /kɔm´pɔstiη/

  Kỹ thuật chung

  sự ủ phân
  accelerated composting
  sự ủ phân cơ học
  accelerated composting
  sự ủ phân tăng cường
  mechanical composting
  sự ủ phân cơ học
  mechanical composting
  sự ủ phân kín
  mechanical composting
  sự ủ phân tăng cường
  slow composting
  sự ủ phân chậm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X