• / mi'kænikəl//

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) máy móc; (thuộc) cơ khí; (thuộc) cơ học
  a mechanical engineer
  kỹ sư cơ khí
  Máy móc, không sáng tạo
  mechanical movements
  động tác máy móc

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) có học, máy móc

  Đấu thầu

  lắp đặt
  mechanical completion
  hoàn thành lắp đặt

  Xây dựng

  máy, cơ khí, cơ học

  Cơ - Điện tử

  (adj) (thuộc) máy, cơ khí, cơ học

  Kỹ thuật chung

  cơ học
  máy
  máy móc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X