• (đổi hướng từ Computerized)

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trang bị máy tính, điện toán hoá
  Kiểm soát bằng máy tính; điều khiển bằng máy tính; thao tác bằng máy tính

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy tính hóa

  Xây dựng

  máy tóan hóa

  Điện lạnh

  tin học hóa
  tự động hóa

  Kỹ thuật chung

  điện tóan hóa

  Kinh tế

  điều khiển bằng máy vi tính
  thao tác bằng máy tính
  thực hiện bằng máy tính
  trang bị máy tính
  vi tính hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X