• /¸kɔnsən´trisiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính đồng tâm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  độ đồng tâm

  Cơ khí & công trình

  đồng tâm

  Toán & tin

  sự cùng tâm
  tính đồng tâm

  Kỹ thuật chung

  độ đồng tâm
  concentricity tolerance
  dung sai độ đồng tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X