• /'tɔlərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khoan dung, lòng khoan dung; sự tha thứ
  to show great tolerance
  tỏ ra khoan dung đạo độ
  Sự kiên nhẫn
  Sự chịu đựng; sức chịu đựng
  tolerance of heat
  sự chịu đựng sức nóng
  Sự chấp nhận
  (y học) sự chịu được thuốc
  (kỹ thuật) dung sai (kích cỡ, khối lượng.. của một bộ phận có thể dao động mà không gây tác hại)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự cho phép, độ dung sai

  Xây dựng

  dung sai, độ sai cho phép

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dung sai, liều lượng cho phép, sự dung nạp

  Y học

  dung nạp
  drug tolerance
  dung nạp thuốc
  glucose tolerance test
  thử nghiệm dung nạp glucose (dùng trong chần đoán đái tháo đường)

  Kỹ thuật chung

  độ cho phép
  độ dung sai
  tolerance chart
  sơ đồ dung sai
  tolerance unit
  đơn vị đo dung sai
  dung hạn
  acid tolerance
  dung hạn axit (của đất)
  core diameter tolerance
  dung hạn đường kính của lõi
  core diameter tolerance
  dung hạn đường kính của nhân
  damage tolerance
  dung hạn hư hỏng
  frequency tolerance
  dung hạn tần số
  humidity tolerance
  dung hạn ẩm
  noise tolerance
  dung hạn tạp nhiễu
  phase tolerance of the pilot signal
  dung hạn pha của tín hiệu hướng dẫn
  surface tolerance
  dung hạn bề mặt
  tighter frequency tolerance
  dung hạn tần số chặt hơn
  tolerance on the frequency response
  dung hạn trên sự đáp ứng tần số
  dung sai

  Giải thích EN: The allowable range of deviation from design specifications, expressed as a percentage of the nominal value.

  Giải thích VN: Là giá trị sai lệch cho phép từ thiết kế kỹ thuật được tính như số pần trăm của giá trị bình thường.

  adjustment tolerance
  dung sai điều chỉnh
  adjustment tolerance
  dung sai hiệu chỉnh
  angle tolerance
  dung sai góc
  bilateral tolerance
  dung sai đối xứng
  Burst Tolerance (ATM) (BT)
  Dung sai đột phát, bùng nổ (ATM)
  Cell Delay Tolerance (CDT)
  dung sai trễ tế bào
  Cell Delay Variation Tolerance (ATM) (CDVT)
  dung sai biến thiên trễ tế bào
  Cell tolerance variation (CTV)
  biến thiên dung sai tế bào
  close tolerance
  dung sai chặt
  close tolerance
  dung sai phạm vi hẹp
  concentricity tolerance
  dung sai độ đồng tâm
  cone tolerance
  dung sai côn
  core tolerance field
  sợi quang trường dùng sai lõi
  dimensional tolerance
  dung sai kích thước
  Field Tolerance (FT)
  dung sai sự cố
  fit tolerance
  dung sai lắp ráp
  fitting tolerance
  dung sai lắp ghép
  flatness tolerance
  dung sai độ phẳng
  form tolerance
  dung sai khuôn
  frequency tolerance
  dung sai tần số
  gearing tolerance
  dung sai ăn khớp răng
  general tolerance
  dung sai tổng thể
  hole tolerance
  dung sai đường kính lỗ
  humidity tolerance
  dung sai độ ẩm
  limit of tolerance
  giới hạn dung sai
  lot tolerance percentage of defective
  phần trăm dung sai khuyết tật của lô
  narrowing of frequency tolerance
  sự thu hẹp dung sai tần số
  Out of Tolerance (OOT)
  ngoài dung sai
  pile tolerance
  dung sai cọc
  positional tolerance
  dung sai vị trí
  quality tolerance
  dung sai về chất lượng
  rail wear tolerance
  dung sai mòn ray
  relative humidity tolerance
  dung sai (cho phép) của độ ẩm tương đối
  size tolerance
  dung sai kích thước
  standard tolerance
  dung sai tiêu chuẩn
  temperature tolerance
  dung sai nhiệt độ
  tolerance chart
  bảng dung sai
  tolerance chart
  sơ đồ dung sai
  tolerance class
  cấp dung sai
  tolerance in construction
  sai số cho phép (dung sai) trong thi công
  tolerance in size
  dung sai kích thước
  tolerance limit
  giới hạn dung sai
  tolerance limits
  các giới hạn dung sai cho phép
  tolerance margins
  phạm vi dung sai
  tolerance margins
  trường dung sai
  tolerance of fit
  dung sai lắp ghép
  tolerance of position
  dung sai vị trí
  tolerance on the diameter
  dung sai đường kính
  tolerance range
  bảng dung sai
  tolerance range
  giới hạn dung sai
  tolerance range
  phạm vi dung sai
  tolerance unit
  đơn vị đo dung sai
  tolerance zone
  miền dung sai
  tolerance zone
  phạm vi dung sai
  unilateral tolerance method
  phương pháp dung sai đơn
  wall thickness tolerance
  dung sai chiều thành ống
  dung sai kích thước
  lượng dư
  size tolerance
  lượng dư kích thước
  tolerance in size
  lượng dư kích thước
  sự chấp nhận
  sự cho phép
  sự dung nạp
  sai số cho phép
  grain tolerance
  sai số cho phép grain
  tolerance in construction
  sai số cho phép (dung sai) trong thi công

  Kinh tế

  độ sai biệt
  dung hạn
  dung sai
  hạn độ chất hàng thừa thiếu
  sai độ
  sai số cho phép
  sự khoan dung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X