• /kən´kʌs/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lay chuyển, rung chuyển, làm chấn động
  Đe doạ, doạ nạt, hăm doạ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  chấn thương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X