• /kənˈfɪgyər/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Định hình thể, cho một hình dạng

  Nguồn khác

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thiết lập cấu hình
  tạo cấu hình

  Kỹ thuật chung

  cấu hình

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X