• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem connective

  Toán & tin

  khả năng kết nối

  Giải thích VN: Phạm vi mà một máy tính hoặc một chương trình cho trước có thể hoạt động tới, trong một thiết lập mạng.

  khả năng liên kết

  Giải thích VN: Là quá trình định danh các cung liên kết theo thuật toán topo bằng cách ghi lại các nút đến và nút đi cho mỗi cung. Các cung thường có chung một nút liên kết.

  sự ghép nối

  Giải thích VN: Phạm vi mà một máy tính hoặc một chương trình cho trước có thể hoạt động tới, trong một thiết lập mạng.

  sự liên kết

  Giải thích VN: Phạm vi mà một máy tính hoặc một chương trình cho trước có thể hoạt động tới, trong một thiết lập mạng.

  tính ghép nối
  tính liên kết

  Xây dựng

  khả năng liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X