• /¸kɔnsig´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gửi; sự gửi (hàng) để bán
  to the consignation of Mr. X
  gửi cho ông X
  Tiền gửi ngân hàng
  Sự trả tiền chính thức cho người được pháp luật chỉ định

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tiền gửi ngân hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X