• /¸kɔnsai´ni:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nhận, người nhận hàng gửi để bán

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người nhận hàng

  Kinh tế

  đại lý gởi bán
  đại lý gửi bán
  hàng nhận bán
  người nhận (hàng)
  người nhận hàng
  người nhận hàng ký gửi, người nhận hàng gửi bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X