• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  các hạn chế
  các liên kết
  các ràng buộc

  Giải thích VN: Là giới hạn nhất định được quy định cho một mô hình. Ví dụ, trong một mô hình toàn tác xác định số lượt tin xuất phát từ một điểm gốc đến nhiều điểm đích, số lượt tin không thể vượt quá khả năng phát tin của điểm gốc.

  subject to the constraints
  tùy thuộc vào các ràng buộc

  Kỹ thuật chung

  ràng buộc
  feasible constraints
  ràng buộc chấp nhận được
  subject to the constraints
  tùy thuộc vào các ràng buộc

  Xây dựng

  các ràng buộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X