• /kən´striktid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Hẹp hòi, nông cạn, thiển cận
  a constricted outlook
  cách nhìn thiển cận
  Thui chột, cằn cỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X